είναι

αυτό

ελευθερία1' για να το διάβασης, ίσως αιώνες, για τις απαντήσεις


οι δημοκρατίες σας

Πολεμήσατε για ελευθερίες, για αυτό που πίστευατε ότι ήταν το δικαίωμά σας για ελεύθερη επιλογή. Χτίσατε δημοκρατίες προσδοκώντας την ελευθερία.

είσαι ελεύθερος;  είναι αυτό ελευθερία;

τα σύνορά σaς

Στήσατε τη σκηνή σας σε αυτόν τον πανέμορφο πλανήτη και τρία δευτερόλεπτα αργότερα τον θεωρείτε δικό σας. Χαράξατε σύνορα σε γη και ζωή, χωρίζωντας την πλευρά των τυχερών από τους άτυχους.

είναι αυτό ελευθερία;

το χρήμa σας

Επιτρέψατε στο χρήμα να εγείρει τύχους γύρω από τα πάντα και τους πάντες.

είναι αυτό ελευθερία;

η πίστη σας

Αναζητώντας την αλήθεια πιστέψατε σε ιδέες, θεωρίες και θρησκείες, αλλά αυτοί που πιστέψατε σώας κακοποίησαν, τα παιδιά σας, τα αδέρφια και τις αδερφές σας με πόλεμο, επιθετικότητα, απληστία και χειραγώγηση. Με μαχαίρια και όπλα και λόγια.

είναι αυτό ελευθερία;