is

hierdie

vryheid1' om te lees


jou demokrasieë

Jy het geveg vir regte, vir wat jy gedink het jou vryheid van keuse is. jy bou demokrasieë in afwagting daarvan.

is jy 'n vry mens? is dit vryheid?

jou grense

Jy het sopas 'n tent op hierdie pragtige planeet opgeslaan en drie sekondes later beskou jy dit reeds as jou eie. Jy trek grense tussen land en lewe, tussen die gelukkige en die ongelukkige kant.

is dit vryheid?

jou geld

Jy het geld toegelaat om mure rondom alles en almal te bou.

is dit vryheid?

jou geloof

In jou soeke na waarheid het jy in idees, teorieë en godsdienste geglo, terwyl diegene in wie jy genadiglik geglo het, jou, jou kinders, jou broers en susters misbruik het met oorlog, aggressie, hebsug en manipulasie. Met messe, gewere en woorde.

Is dit vryheid?